PUK lepidlo na lepení tepelných izolací

Lepidlo tepelných izolací reaguje v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Díky svým vlastnostem zároveň překlenuje trhlinky podkladu a umožňuje jeho vyrovnání. Ve vytvrzeném stavu je termoplastické, není křehké a je odolné vodě i rozpouštědlům. Čerstvé lepící proužky lepidla na trapézovém plechu. Položením kompletizovaných dílců je lepidlo na horních vlnách trapézového plechu hmotností dílce roztlačeno do plochy. Přesvědčivý lepicí výsledek vytvrzeného PUK lepidla na tepelné izolace. Při zkoušce je po opětovném odtržení kompletizovaného dílce tento porušen. Oblasti použití PUK lepidla na tepelné izolace Pro trvalé spojení tepelných izolací s různým podkladem například z plynobetonu, pórobetonu, zdiva, cementových desek, železobetonu, pemzového betonu, starých izolací s minerálním posypem, trapézového plechu prostého, či s povrchovou úpravou akrylátem nebo PVC. Pro trvalé vzájemné spojení se starými izolačními materiály např. s polystyrenem, polyuretanem, tvrdou pěnou z fenolových pryskyřic. Pro trvalé vzájemné spojení tepelných izolací s parotěsnými zábranami s povrchovou úpravou minerálním posypem, jemným pískem nebo na povrch hliníkové nosné vložky spřažené materiálem vhodným k lepení. Na ostatních podkladech a před prvním použitím PUK lepidla tepelných izolací by se měla provést lepící zkouška.

Vlastnosti
kód položky GB 31475
spotřeba nejméně 120 g/m2 (3-4 lepící pásy na 1 m2 vnitřní střešní plochy) Počet pruhů je definován v technickém listě, případně technikem
velikost balení 2 kg plechový obal, 6 ks/karton

Průvodce

Nejste si jistí, který z produktů budete potřebovat pro svůj projekt? Podle jednotlivých zvolených kroků v našem průvodci se jednoduše dostanete k nejvhodnější variantě asfaltových pásů pro svůj objekt.

Přehled produktů

Víte, co hledáte, a potřebujete více podrobností? Zobrazte si kompletní sortiment produktů GEORG BÖRNER a jejich detaily.