PUK 3D

Vypěňovací lepidlo na tepelnou izolaci na polyuretanové bázi je vhodné pro dlouhodobé přilepení tepelných izolací k savým a nesavým podkladním konstrukcím jako např.: železobeton, pemzobeton, pórobeton, zdivo, vláknobeton, ocelové profily potažené akrylátem nebo PVC i k asfaltovým pásům s minerálním posypem nebo kašírovaným netkanou textilií.

BÖRNER PUK 3D - lepidlo na tepelnou izolaci spojuje všechny běžné tepelné izolace jako např.: polystyren, polyuretan, desky z fenolových pryskyřic navzájem (jestliže to dovolí platné předpisy výrobce). U nejmenovaných izolací je nutno vždy při zohlednění předpisů výrobce provést lepicí zkoušky.

Pro správnou aplikaci je nutné, aby povrch byl únosný, čistý, pevný, bez bublin, vyrovnaný, bez prachu a ostatních separačních částic a nesmí být zaolejovaný ani mastný. Je nutné odstranit kaluže, mechanicky odstranit vrstvy škváry a cementového mléka u minerálních podkladů. Kartuši PUK 3D před upotřebením je nutné pořádně protřepat a nakonec na ní pevně přišroubovat aplikační pistoli.

Vlastnosti
kód položky GB 34154
spotřeba cca 19g/bm lepícího pruhu PUK-3D d 30 mm, nejméně cca 57 g/m2 (3 lepící pruhy na m2 vnitřní střešní plochy) - viz tabulka v technickém listu
velikost balení kartuše 750 ml, 12 ks/karton

Průvodce

Nejste si jistí, který z produktů budete potřebovat pro svůj projekt? Podle jednotlivých zvolených kroků v našem průvodci se jednoduše dostanete k nejvhodnější variantě asfaltových pásů pro svůj objekt.

Přehled produktů

Víte, co hledáte, a potřebujete více podrobností? Zobrazte si kompletní sortiment produktů GEORG BÖRNER a jejich detaily.