PUK 3D XL

Vypěňovací lepidlo na tepelnou izolaci na polyuretanové bázi je vhodné pro dlouhodobé přilepení tepelných izolací k savým a nesavým podkladním konstrukcím jako např.: železobeton, pemzobeton, pórobeton, zdivo, vláknobeton, ocelové profily potažené akrylátem nebo PVC i k asfaltovým pásům s minerálním posypem nebo kašírovaným netkanou textilií.

PUK 3D XL - lepidlo na tepelnou izolaci spojuje všechny běžné tepelné izolace jako např.: polystyren, polyuretan, desky z fenolových pryskyřic navzájem (jestliže to dovolí platné předpisy výrobce). U nejmenovaných izolací je nutno vždy při zohlednění předpisů výrobce provést lepicí zkoušky.

Pro správnou aplikaci je nutné, aby povrch byl únosný, čistý, pevný, bez bublin, vyrovnaný, bez prachu a ostatních separačních částic a nesmí být zaolejovaný ani mastný. Je nutné odstranit kaluže, mechanicky odstranit vrstvy škváry a cementového mléka u minerálních podkladů. Kartuši PUK 3D před upotřebením je nutné pořádně protřepat a nakonec na ní pevně přišroubovat aplikační pistoli.

Velkoformátové balení lepidla PUK 3D XL obsahuje velké množství lepidla. Pomocí příslušné montážní pistole může uživatel lepidlem PUK 3D XL, na rozdíl od známých tekutých lepidel, docílit vysoké užitkovosti při současně vysokém výkonu zpracování. Snadný způsob působení a manipulace lepidla PUK 3D XL umožňuje okamžité a relativně rovnoměrné nanesení lepidla v definované a již napěněné tloušťce. Zpracovatel může přesně definovat a kontrolovat množství naneseného lepidla a jeho vrstvu. Dle statických požadavků (zatížení sání větrem) musí přitom uživatel na podklad nanést určité množství „housenek“ lepidla na metr čtvereční střešní plochy. Speciální receptura lepidla PUK 3D XL dosahuje bezpečného vytvrzení lepidla během 1–2 hodin. Tím se docílí rychlého přikotvení izolačního materiálu k příslušnému podkladu. Zatvrdlá „housenka“ lepidla PUK 3D XL je trvale vytvrzená, teplotně stabilní, flexibilní a odolná proti vodě a mnohým rozpouštědlům.

Vlastnosti
kód položky GB 33757
spotřeba cca 19g/bm lepícího pruhu PUK-3D d 30 mm, nejméně cca 57 g/m2 (3 lepící pruhy na m2 vnitřní střešní plochy) - viz tabulka v technickém listu
velikost balení kovová tlaková nádoba (tank) v kartonu. Náplň 10,4 kg

Průvodce

Nejste si jistí, který z produktů budete potřebovat pro svůj projekt? Podle jednotlivých zvolených kroků v našem průvodci se jednoduše dostanete k nejvhodnější variantě asfaltových pásů pro svůj objekt.

Přehled produktů

Víte, co hledáte, a potřebujete více podrobností? Zobrazte si kompletní sortiment produktů GEORG BÖRNER a jejich detaily.