GEORG BÖRNER

Jméno německé společnosti Börner je už skoro 140 let neoddělitelně spjato se střechou, neboť již v roce 1882 byla sedlářským a pokrývačským mistrem Georgem Hermannem Börnerem (1857–1912) založena společnost pod názvem „Pokrývačská firma“. V podnikání jej následovali jeho dva synové Heinrich a Lorenz Börner a na jaře 1938 vstoupil do firmy, jako třetí generace, Georg Börner, vnuk zakladatele. Ten vedl podnik společně se svým otcem Heindrichem a po jeho smrti, od roku 1967, se svými syny Karl-Heinzem a Wolfgangem. Dnes se na řízení společnosti podílí pátá podnikatelská generace v osobě Michaela Börnera a společnost pokračuje v poctivé a partnerské spolupráci se svými zákazníky, partnery a dodavateli.

Jako průkopník ve svém oboru začal Börner už ve 20. letech s výrobou střešního materiálu v rolích. Díky neustálému vývoji se podnik pod dnešním jménem GEORG BÖRNER postupně stal jedním z mezinárodně aktivních výrobců střešních pásů v Německu a jeho výrobky jsou postupně známé a oblíbené pro svoji kvalitu a modernost, která v mnoha směrech určuje trendy v oboru.

Těžištěm podnikání firmy BÖRNER je vývoj a výroba izolací pro ploché střechy a izolací staveb na bázi asfaltu. Přírodní materiál – asfalt – prokazatelně snášenlivý s okolním prostředím, je jedním z nejstarších přírodních stavebních a izolačních materiálů. Jeho pozitivní vlastnosti jsou pro současné použití optimalizovány zušlechťováním různými modifikátory. Výsledkem jsou tak mezi jinými např. modifikované izolace střech a staveb, modifikované asfaltové emulze pro nátěry a stavbu silnic, modifikované asfaltové systémové pásy pro izolace mostů a speciální spárovací hmoty.

GEORG BÖRNER & TECHNONICOL

Firma Technonicol Corporation z Ruské federace je momentálně největším mezinárodním výrobcem inovativních, stálých a energeticky efektivních stavebních a izolačních hmot s 53 výrobními závody v sedmi zemích (Rusku, Bělorusku, Litvě, Česku, Itálii, Skotsku, Německu), s 18 vzdělávacími centry, s šesti F&E-centry a s 22 reprezentanty v 18 zemích. Ruský podnik spoluzakladatele Sergeje Kolesnikova prodává své inovativní výrobky v 90 zemích.

Dne 14. 11. 2017 na tiskové konferenci v Bad Hersfeldu oficiálně oznámili zástupci firem BÖRNER a TECHNONICOL, že vstoupili do těsného partnerství spoluvlastnictvím firmy BÖRNER firmou TECHNONICOL.

Díky tomuto partnerství Börner zahájil intenzivní přípravy na inovační a zdokonalovací procesy s cílem spojit síly, což je dnes, s ohledem na globální požadavky zvyšující se konkurence v obchodu se stavebními materiály, více než odůvodnitelné. Výhody tohoto spojení přitom spočívají v úzkém propojení budoucího výzkumu a vývoje v oblasti modifikovaných asfaltových pásů při využití výzkumných center v ruské Rjazani a dlouholetých expertýz v Bad Hersfeldu a stejně tak i ve skutečnosti, že Technonicol dokáže vyrábět asfaltové a asfaltové modifikované pásy s optimalizovanými náklady.

SVAP

Již od roku 2012 jsme členem Svazu výrobců asfaltových pásů ČR sdružujícím přední výrobce a dodavatele asfaltových pásů v České republice. Základním cílem Svazu je šíření a podpora vzdělanosti v oblasti asfaltových pásů pro hydroizolace staveb, sdružování zájemců o výzkum, vývoj a zkoušení těchto výrobků s ohledem na jejich praktické použití. Dále klade důraz na prosazování a udržování standardů kvality asfaltových pásů na českém trhu.

Jako členové sdružení můžeme díky důsledně řízené výrobě a pravidelným přísným kontrolám kvality využívat pro naše asfaltové pásy označení značkou GARANCE KVALITY Svazu výrobců asfaltových pásů ČR. Tato značka je zárukou, že asfaltový pás odpovídá požadavkům ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů.

Značka GARANCE KVALITY je chráněna ochrannou známkou Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR a o jejím udělení rozhoduje Svaz. Od roku 2014 je tato ochranná známka zařazena do programu Národní politiky kvality Rady kvality České republiky.

Podpora BÖRNER

GEORG BÖRNER podporuje i projekční a rozpočtářské firmy. Prostřednictvím doplňku BIMTech Tools  pro ArchiCAD, Revit a AutoCAD dostanete hydroizolační materiály Börner přímo do projektové dokumentace.

Börner je součástí databáze Stavební knihovna DEK. Jedná se o webovou databázi stavebních materiálů, výrobků, skladeb a systémů. Stavební knihovnu DEK je možné otevřít přímo v 3D programech (ARCHICAD, REVIT, ALLPLAN – díky stažení plugin, 3D CAD programy je možné vkládat přímo do 3D modelu). Pro sdílení projektu investorovi se projekt může vyexportovat z 3D CAD programu ve formátu IFC, který je možný nahrát na platformu BIM. Platforma BIM je propojena se souborem rozpočtu v programu KROS 4. Díky provázanosti jednotlivých programů je výsledkem 3D oceněný model.